Kurser i biodiversitet

Herunder kan du læse lidt om nogle af de kurser og oplæg som vi gerne kommer og holder i din organisation. – Vi kan også skræddersy et forløb, der passer ind i jeres kontekst.

Biodiversitet – hvad taler vi egentlig om?

Vi taler mere og mere om biodiversitet. Hvad betyder det egentlig? Og betyder biodiversitet det samme for dig, som for mig? I takt med at vi skal håndtere biodiversitetskrisen, bliver det tydeligt, at vi ofte taler forbi hinanden.

Vi har fået øjnene op for at biodiversitet er vigtigt, og alle verdens lande er enige om, at der skal gøres noget for at bremse forarmingen af naturen, beskytte og genoprette biodiversiteten. Det kræver omfattende handling og omlægning af sædvanlige mønstre, på linje med tiltag til at sikre klimaet. Det er i hjemmet, i det offentlige og i virksomheder, at der skal handles. Men for at vi kan handle, skal vi forstå hvad vi taler om. Og det kan være vanskeligt i en kommune eller virksomhed at afkode den modstand, som opstår overfor de – tilsyneladende – gode løsninger. Noget af denne modstand skyldes, at vi ikke alle tillægger biodiversitet de samme værdier.

I dette oplæg vil vi gennemgå forskellige natursyn og de mange måder biodiversitet og økosystemtjenester værdisættes på. Vi ser også på nogle af de nye tiltag der kan gøres for at tilgodese både naturen og vores behov for plads og ressourcer.

Varighed: 60-90 minutter

Cirkulær bioøkonomi og nye forretningsmodeller – grønne løsninger er ikke altid grønne

Vi skal udvikle grønne løsninger. Hvad vil det egentlig sige? – Er alle klimaløsninger grønne? – Er fx bio-plastik og biobrændstof automatisk gode løsninger eller sender de blot problemerne andre steder hen (burden shifting)? Vi skal tænke helhedsorienteret og cirkulært.

I dette oplæg vil principperne i udvikling af en cirkulær bioøkonomi blive gennemgået, og mulighederne – og udfordringerne – ved at gøre det.

Der er stor fokus på den ”grønne omstilling” og at finde nye løsninger på klimaudfordringerne. Nogle af løsningerne er bio-baserede produkter – en bio-baseret økonomi. Men at tænke bio-baseret er ikke nok. Landbrug er bio-baseret, men skal nytænkes, og indgå i nye konstellation både i produktion og forarbejdning, således at vi får skabt alle de nye produkter vi har brug for, til erstatning for de fossilt-baserede. Der er behov for nye tilgange som tager miljøet og naturen i betragtning på en anden måde end hidtil, for virkeligt at være bæredygtige. Fx ved at udvikle natur-baserede løsninger.

Varighed: 60-180 minutter (afhængig af detaljeringsniveau og inddragelse)

Biodiversitet i virksomheder – vi skal forstå afhængighed og påvirkning på naturen

Der er pres på at forstå og kortlægge hvad biodiversitet betyder for forretningen og udvikle grønne løsninger. Men er alle klimatiltag automatisk gode biodiversitetsløsninger eller sender de blot problemerne andre steder hen?

Hør om hvordan biodiversitetskrisen får FN og EU til at lægge pres på at få en omfattende ikke-finansiel rapportering (non-financial disclosure) af virksomheder, så det bliver tydeligt, hvilke påvirkninger de har på og afhængigheder der er af naturen og de økosystemtjenester den leverer.

Der er stor fokus på den “grønne omstilling” og at finde nye løsninger på klimaudfordringerne. Nogle af løsningerne er bio-baserede produkter – en bio-baseret økonomi. Bare fordi en løsning er “grøn”, er den ikke altid gavnlig for naturen og miljøet. Hvis vi fokuserer ensidigt på at løse klimaudfordringerne – mindske CO2 aftrykket – skaber vi endnu større problemer for os selv (burden shifting).

Der er behov for nye tilgange som tager miljøet og naturen i betragtning på en anden måde end hidtil, for virkeligt at være bæredygtige. Fx ved at udvikle natur-baserede løsninger.   

Varighed: 45-60 minutter


Blevet nysgerrig på at gå videre? – så kontakt endelig Dennis på mobil +45 27203345 eller skriv en email til dl@biocircular.eu


Forløb

Vi kan også lave længerevarende forløb tilpasset jeres organisation. Det afhænger helt af jeres interne resourcer, vidensniveau og ambitioner. Her under er et eksempel på hvordan det kunne se ud.

Biodiversitetshensyn i organisationens aktiviteter – potentialet for at indarbejde biodiversitetshensyn i forretningsaktiviteter

Hvis jeres organisation skal arbejde med at indarbejde biodiversitetshensyn i beslutningsprocesserne, og dermed i udvikling af alle organisationens forretningsaktiviteter og -områder.

Hvis organisationen har ambitioner om, og fokus på, at gå forrest i den grønne omstilling. Gode klima-løsninger er ikke automatisk de bedste for naturen og miljøet. Der kan derfor være brug for en bevidsthed og forståelse i organisationen for den globale ’biodiversitetskrise’, fx om de potentielle risici for ’burden shifting’ og ’green-washing’.

Der kan – udover en biodiversitetsvenlig tilgang til organisationens arealer – være behov for at tænke i bredere og i nye tilgange i forhold til aktiviteter, for at bidrage til forbedret miljø, biodiversitet og økosystemtjenester. Det gælder både i organisationens egne aktiviteter og i forsyningskæder. Aktiviteterne skitseret herunder vil bidrage til at udvide begrebsapparatet gennem oplæg og diskussion af (a) principper og redskaber (b) skabe forståelse for påvirkninger og afhængigheder samt (c) diskutere potentiale for fremadrettet at indtænke biodiversitet og økosystemtjeneste forhold ind i organisationens aktiviteter.

a) Overblik over relevante principper og redskaber for at indtænke biodiversitet og økosystemtjenester

Formål: at opnå en generel forståelse for begreber og udfordringerne for organisationen ved den grønne omstilling i et bredere perspektiv der inkluderer klima, miljø, natur, biodiversitet og økosystemtjenester.

Gennemgang af kerneprincipper og udfordringer ved bioøkonomisk og cirkulær tankegange, systemforståelse, skalaudfordringer, Net‐positiv tankegangen, værdiansættelse af økosystemtjenester m.m., og sætte i kontekst og relevans for udvikling af organisationens aktiviteter.

b) Kvalitativ kortlægning af organisationens påvirkninger og afhængigheder af biodiversitet og økosystemtjenester

Formål: Analyse af organisationens påvirkninger og afhængigheder af biodiversitet og økosystemtjenester for at opnå et overblik over langsigtede, naturrelaterede risici.

En overordnet, kvalitativ kortlægning af organisationens interaktion med økosystemtjenester i forretningsområderne. Analysen vil inddrage forventede nøglepåvirkninger og afhængigheder direkte fra i organisationens egne aktiviteter og i forsyningskæden, og belyse hvorledes disse inddrages i beslutninger.

c) Potentiale for fremadrettet at indtænke biodiversitet og økosystemtjenester forhold i organisationens aktiviteter

Formål: at se hvorledes forretningsområderne kan udvikles i et helhedsorienteret perspektiv med begrænset negativ påvirkning for klima, miljø og de økologiske systemer. Facilitering af diskussion af behov og potentiale for ændring i politikker, beslutningsproces og/eller forvaltning af forretningsområder, som står overfor forskellige risici (afhængigheder og påvirkninger af biodiversitet og økosystemtjenester). Se på potentialet for nye muligheder. Brug af Business Model Canvas eller lignende kan fx indgå.

Diskussion af muligheder og barrierer (fx. regulatoriske).

Blevet nysgerrig på at gå videre? – så kontakt endelig Dennis på mobil +45 27203345 eller skriv en email til dl@biocircular.eu