Biodiversitet skal ind i virksomheden

Der sker meget for at skubbe på for at virksomheder udvikler sig og bliver mere bæredygtige. Ikke blot økonomisk, social bæredygtighed og klima, som længe har været på agendaen. Nu skal der styr på biodiversitet.

– EU stiller krav til finansielle institutioner, så de redegører for graden af bæredygtighed i deres investeringer.

EU har også besluttet at lægge pres på at få en omfattende ikke-finansiel rapportering (non-financial disclosure) af virksomheder, så det bliver tydeligt, hvilke påvirkninger på og afhængigheder der er af naturen og de økosystemtjenester den leverer. – I første omgang de større virksomheder – men da disse virksomheder også skal redegøre for deres forsyningskæder, så rammer disse nye direktiver sandsynligvis din forretning – direkte eller indirekte. Og det sker indenfor de næste par år. De første og største virksomheder skal levere rapporteringer for 2024 (udarbejdes i 2025). Over de næste år følger en lang række andre virksomheder. Er du klar til det?

Biodiversitet bliver et element i denne rapportering. Der er derfor brug for at du/alle – som driver en forretning eller investerer i fremtidens virksomheder – har viden og forståelse for, hvad det egentlig handler om. Det kræver i første omgang at redegøre for status her-og-nu. Men på sigt vil der være pres for at mindske aftrykket på naturen – det kan kræve ændrede eller ny forretningsmodeller. Er du klar til det?

Den “grønne omstilling” handler ikke kun om klimaudfordringerne og mindske CO2 aftrykket.

Der er behov for nye tilgange som tager miljøet og naturen i betragtning på en anden måde end hidtil, for virkeligt at være bæredygtige. Fx ved at udvikle natur-baserede løsninger. Er du klar til det?

BioCircular kan bidrage til at virksomheden tænker biodiversitet og natur ind i forretningen. Vi forstår og arbejder i krydsfeltet mellem økonomi og biologi, og kan give overblik til forståelse af de nye rapporteringskrav og/eller facilitere at I får udviklet en biodiversitetsstrategi for hele virksomheden. Det er en proces der tager tid – og det kan være en fordel at starte allerede nu …

BioCircular afholder også gerne oplæg og kurser, så du og andre i din organisation kan få overblik over udfordringerne – og ikke mindst mulighederne – der viser sig med øget forståelse.

Læs mere om kursustilbud og forløb.

Læs mere om udfordringerne ved at blive en miljømæssig bæredygtig forretning hér (på engelsk)