Biodiversitet ind i virksomhedens forretning

Der sker meget for at skubbe på, for at virksomheder udvikler sig og bliver mere bæredygtige. Ikke blot økonomisk, social bæredygtighed og klima, som længe har været på agendaen. Nu skal der styr på biodiversitet.
– EU stiller krav til finansielle institutioner, om at de skal redegøre for graden af bæredygtighed i deres investeringer.
EU har også besluttet at lægge pres på at få en omfattende ikke-finansiel rapportering (non-financial disclosure) af virksomheder, så det bliver tydeligt, hvilke påvirkninger på og afhængigheder de har af naturen, og de økosystemtjenester den leverer.

I første omgang er det de større virksomheder der rammes af bæredygtigheds-rapporterings-direktivet (CSRD) – men da disse virksomheder også skal redegøre for deres forsyningskæder, så rammer dette nye direktiv sandsynligvis din forretning – direkte eller indirekte. Og det sker indenfor de næste par år. De første og største virksomheder skal levere rapporteringer for 2024 (udarbejdes i 2025). Over de næste år følger en lang række andre virksomheder. Er du klar til det?

bæredygtighedsrapporteringsdirektivets (CSRD) opbygning
bæredygtighedsrapporteringsdirektivets (CSRD) opbygning – stort fokus på miljø-delen

Biodiversitet bliver et element i denne rapportering. Der er derfor brug for at du/alle – som driver en forretning eller investerer i fremtidens virksomheder – har viden og forståelse for, hvordan du skal indtænke biodiversitetshensyn ind i produkter og services. I første omgang er det “blot” at redegøre for status her-og-nu. Men på sigt vil der være et pres for at mindske aftrykket på naturen – det kan kræve ændrede eller ny forretningsmodeller. Er du klar til det?

Den “grønne omstilling” handler altså ikke kun om klimaudfordringerne og mindske CO2 aftrykket.
Der er behov for nye tilgange som tager miljøet og naturen i betragtning på en anden måde end hidtil, for virkeligt at være bæredygtige. Fx ved at udvikle cirkulære tilgange eller etablere natur-baserede løsninger. Er du klar til det?


Kom i gang med biodiversitetsagendaen


BioCircular kan bidrage til at virksomheden tænker biodiversitet og natur ind i forretningen. Vi forstår og arbejder i krydsfeltet mellem økonomi og biologi, og kan give overblik til forståelse af de nye rapporteringskrav og/eller facilitere at I får udviklet en biodiversitetsstrategi for hele virksomheden. Det er en proces der tager tid – og det kan være en fordel at starte allerede nu …

BioCircular afholder også gerne oplæg og kurser, så du og andre i din organisation kan få overblik over udfordringerne – og ikke mindst se mulighederne – der viser sig med øget forståelse.

Læs mere om kursustilbud og forløb.

Læs mere om udfordringerne ved at blive en miljømæssig bæredygtig forretning hér (på engelsk)


Du kan finde hele bæredygtighedsrapporteringsdirektivet og krav på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.