biodiversitet ind i virksomheden – forskningensdøgn

klimakrisen og biodiversitetskrisen - løsninger er ikke altid gode for begge dele

Der sker meget indenfor udvikling af bæredygtige virksomheder. – ny forretningsmodeller og nye krav til investeringer. Ikke blot social bæredygtighed og klima, som længe har været på agendaen. Nu skal der styr på biodiversitet.

EU har besluttet at lægge pres på at få en omfattende ikke-finansiel rapportering (non-financial disclosure) af virksomheder, så det bliver tydeligt, hvilke påvirkninger på og afhængigheder der er af naturen og de økosystemtjenester den leverer.

Der er derfor brug for at du/alle – som driver en forretning eller investerer i fremtidens virksomheder – har viden og forståelse for, hvad der skal for at komme i mål.

Den “grønne omstilling” handler ikke kun om klimaudfordringerne og mindske CO2 aftrykket.

Der er behov for nye tilgange som tager miljøet og naturen i betragtning på en anden måde end hidtil, for virkeligt at være bæredygtige. Fx ved at udvikle natur-baserede løsninger. Hér kan BioCircular bidrage. Vi arbejder i krydsfeltet mellem økonomi og biologi, og kan give overblik til forståelse af de nye rapporteringskrav eller facilitere at I får udviklet en biodiversitetsstrategi.

BioCircular deltager i forskningensdøgn 2023 som løber af staben i april. Hvis du ikke har mulighed for at være med, så kontakt os, så kan vi lave et arrangement for jer en anden dag.

Læs mere om hvad vi laver her (på engelsk)